Introduccion :


* Un blog dedicado a la música Disco instrumental y Orquestal con reconocidos arreglistas y concertistas de los años 70's y 80's,esta es la esencia,la base,la clásica elegancia que perdura en el tiempo....


Friday, January 16, 2015

You & The Explosion Band - Lupin III (Original Soundtrack) 1978 Complete Lp

 Buy

 Link

Tracklist :

A1 Theme From Lupin III
A2 Silhouette
A3 I Miss You Babe, (Yes I Do)
A4 Red Roses For The Killer
A5  Goodnight Moon-Shadow

B1 Dangerous Zone
B2 Sunset Flight
B3 Magnum Dance
B4 Lovin' You (Lucky)
B5    Love Theme

Arranged By – Yuji Ohno
Bass – Akira Okazawa, Kenji Takamizu
Co-producer – Akira Yoshikawa, Yasuji Takahashi, Yoshimitsu Takahashi
Directed By – Atsushi Kitamura, Mikio Shimizu
Drums – Seiji Tanaka, Yasushi Ichihara
Engineer – Tomiharu Iyobe
Flute – Minoru Soma, Takeshi Shinohara, Yukio Eto
Harp – Keiko Yamakawa
Keyboards – Minoru Kuribayashi, Yuji Ohno
Percussion – Larry Sunaga
Producer – Noriko Iida, Seiji Suzuki, Yuji Ohno
Saxophone – Jake H. Concepcion, Tadataka Harada, Takeru Muraoka
Trombone – Katsuyuki Sugimoto, Kazuo Usui, Shigeharu Mukai, Tadataka Fukui
Trumpet – Hitoshi Kazuhara, Kenichi Sano, Koji Hadori, Kunitoshi Shinohara, Masanobu AraoStyle : Electronic Disco,Funk/soul,Jazz/Funk,Stage & Screen,Instrumental

Buy Vinyl :
 Buy

1 comment: